Tümdengelim Düşünce Tekniği

Tümdengelim düşünce tarzı, genelden özele doğru bir düşünce yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda, genel bir prensip veya kuraldan yola çıkarak özel bir durum veya sonuca varılır. Tümdengelim, genellikle mantıksal bir argüman veya bir teori temelinde spesifik bir sonuca ulaşmak için kullanılır.

Tümdengelim düşünce tarzının adımları şunlardır:

Genel Bir Prensip Belirleme: İlk adım, genel bir prensibi veya kuralı belirlemektir. Bu genel prensip, daha önce bilinen veya kabul edilen bir gerçek olabilir.

Özel Bir Durumu Belirleme: Ardından, genel prensibi örneklendirmek için özel bir durum veya olay seçilir. Bu özel durum, genel prensibi veya kuralı gösteren bir örnek olabilir.

Sonuç Çıkarma: Genel prensibe dayalı olarak, özel durum veya olayın nasıl davranacağı veya ne olacağı konusunda bir sonuca varılır. Bu sonuç, genel prensibin veya kuralın doğru olması durumunda beklenen bir sonuçtur.

Tümdengelim düşünce tarzı, genellikle matematiksel mantık, bilimsel araştırmalar ve problem çözme süreçlerinde kullanılır. Özellikle hipotez test etme, teoriler geliştirme ve sonuç çıkarma gibi alanlarda sık olarak karşımıza çıkar.

Örneğin, "Tüm insanlar ölümlüdür" gibi genel bir prensibi ele alalım. Bu durumda, "John bir insan olduğu için, John da ölümlüdür" gibi bir sonuca varılabilir. Tümdengelim düşünce tarzı, genel prensiplerden spesifik durumlara doğru akıl yürütme sürecinde etkili bir araçtır.

İnsan beyninde çözülemeyecek kadar zor, tahmin edilemeyecek kadar karmaşık duygular ve arzular vardır. O arzuların karanlık olanlarına gelince; işte onlar oldukça soğuktur ve kişiyi adeta buzdan bir kütleye çevirir. Gözleri kör eden bu ürkütücü ruh halleri, insanın aklının ucundan bile geçiremeyeceği şeyleri yapmasını sağlar. Benim işim, karanlıkta kalmış bu insanların yol açtığı kötülükleri sona erdirmek.