Tümevarım Düşünce Tekniği

Tümevarım düşünce tarzı, genelde özelden genellemeye doğru bir düşünce yaklaşımıdır. Bu yöntemde, bireyler veya araştırmacılar, örnekler ve deneyimlerden yola çıkarak genel bir kural veya prensip çıkarmaya çalışırlar. Tümevarım, genellikle gözlemlere ve deneyimlere dayalı olarak sonuçlar çıkarmak için kullanılır ve sık ​​sık bilimsel araştırmalarda, problem çözme süreçlerinde ve genel düşünme süreçlerinde uygulanır.

Tümevarım düşünce tarzı, genellikle aşağıdaki adımları içerir:

Gözlem: Tümevarım süreci, öncelikle gözlem yapmakla başlar. İlgilenilen konu veya olayla ilgili gözlemler yapılır ve veriler toplanır.

Musteri Gözlemleri: Elde edilen veriler ve örnekler incelenir ve ortak desenler, trendler veya ilişkiler aranır.

Genel Bir Kural Belirleme: İncelenen örneklerden ve gözlemlerden yola çıkarak genel bir kural veya prensip belirlenmeye çalışılır. Bu kural, elde edilen verilerin ortak noktalarına dayanır.

Hipotez Oluşturma: Genel kural veya prensibe dayalı olarak bir hipotez veya önerme geliştirilir. Bu hipotez, gözlemlenen olayları açıklamak veya gelecekteki olayları tahmin etmek için kullanılabilir.

Hipotezin Test Edilmesi: Oluşturulan hipotez, daha fazla gözlem, deney veya araştırma yoluyla test edilir. Bu süreçte, hipotezin doğruluğu veya yanlışlığı belirlenmeye çalışılır.

Sonuç Çıkarılması: Elde edilen veriler ve test sonuçlarına dayanarak sonuçlar çıkarılır. Hipotez desteklenirse, genel kural doğrulanmış olabilir.

Tümevarım düşünce tarzı, bilinmeyen bir durum veya konu hakkında bilgi edinmek için kullanılan etkili bir yaklaşımdır. Bu yöntem, bilimsel araştırmalarda, dedektiflikte ve günlük yaşamda birçok alanda yaygın olarak kullanılır.

İnsan beyninde çözülemeyecek kadar zor, tahmin edilemeyecek kadar karmaşık duygular ve arzular vardır. O arzuların karanlık olanlarına gelince; işte onlar oldukça soğuktur ve kişiyi adeta buzdan bir kütleye çevirir. Gözleri kör eden bu ürkütücü ruh halleri, insanın aklının ucundan bile geçiremeyeceği şeyleri yapmasını sağlar. Benim işim, karanlıkta kalmış bu insanların yol açtığı kötülükleri sona erdirmek.